Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Služby "UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky"
Služba Popis
Analýza dat pomocí SPSS Statistický software SPSS verze 14 od firmy SPSS Inc., Washington, USA, 2 instalace na pracovišti.
Přístroje "UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky"
Přístroj Výrobce Rok
Analyzátor PSF ultrasonografu Trystom, Olomouc 2005
FLS920 Modulární fluorescenční spektrometr Edinburgh Instruments
Fluorescenční mikroskop Olympus IX 70 Olympus 1996
Gama spektrometr ORTEC (USA) 2003
Hopplerův viskozimetr KF3.2 HAAKE MEDINGEN GMBH, Německo 2003
MasterScreen IOS Jaeger 2007
Olympus IX81 / Veeco Bioscope Catalyst Atomic Force Microscope Olympus / Veeco
Přístroj měřící - S/Š Satrapa, Rakousko 2005
Refraktometr ABBE PRISMA CETI Belgie 2003
Sonora - First Call 2000 Sonora, USA 2005
Spektrofotometr Uvikon XL Secomam, Francie 2003
Synergy HT-multidetekční destičkový spektrofotometr a spektrofluorimetr Biotek Instruments USA 2006