Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie
Fakulta: Lékařská fakulta - Patologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Laboratoř molekulární patologie tvoří pět laboratoří:
  • Laboratoř imunohistochemie a in situ hybridizace zabývající se imunohistochemickým stanovením exprese proteinů a in situ detekcí nukleových kyselin.
  • Laboratoř morfometrie a počítačové analýzy obrazu zabývající se kvantitativním vyhodnocováním histologických preparátů a Western Southern blotů.
  • Laboratoř buněčných kultur disponuje širokým spektrem nádorových buněčných linií.
  • Laboratoř molekulární biologie se podílí na studiu molekulárních mechanizmů kancerogeneze.
  • Laboratoř imunohistochemie je akreditována pro vyšetření exprese proteinů Her-2/neu (c-erbB2), PR, ER, Bcl-2 a PCNA metodou nepřímé imunohistochemie (IHC) ve vzorcích karcinomu mléčné žlázy.
Přístroje "UPOL - LF - Laboratoř molekulární patologie a Ústav patologie"
Přístroj Výrobce Rok
Denzitometr GS-700 Bio-Rad Laboratories 2002
Dokumentační systém G:Box Syngene 2006
Elektroporátor Bio-Rad 1997
Fluorescenční invertovaný mikroskop Leica DMIL Leica 2006
Fluorescenční mikroskop BX50 s CCD kamerou DP50 Olympus 2003
FLx800 fluorimetr a luminometr Bio-Tek US 2005
Invertovaný mikroskop Nikon Eclipse TS100-F Nikon 2006
Laserový mikrodissektor Veritas Arcturus Bioscience, Inc., USA 2004
LightCycler 480 II Real-time PCR cycler Roche
Odyssey Fc Infračervený zobrazovací systém Li-Cor
Spektrofotometr NANODROP ND-1000 NanoDrop Technologies, Inc. USA 2006
Stereoscopický mikroskop (Motic ES) s optickými vlákny KL2 (Euromex NL) Euromex NL 2002
Systém pro virtuální mikroskopii Olympus 2006
ULTRA imunochemický analyzátor Ventana
Univerzální destičkový spektrofotometr PowerWave XS Bio-Tek US 2004