Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výzkumný program Laboratoře růstových regulátorů je primárně zaměřen na malé molekuly, které regulují proces dělení buněk, proliferaci a růst rostlinných i živočišných buněk. Mezi nejintenzivněji zkoumané molekuly patří především cytokininy a deriváty cytokininů. Náš více oborový výzkumný tým je složen ze zkušených rostlinných fyziologů, biochemiků a také z organických a analytických chemiků. Do výzkumu je také zapojeno mnoho studentů v rámci jejich magisterských a postgraduálních studií botaniky, analytické a organické chemie nebo medicínské biologie.
Přístroje "UPOL - PřF - Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a AV ČR"
Přístroj Výrobce Rok
AlphaDigiDoc Vilber Loumat 2005
Bioimaging Analyzer System BAS-1800 Fujifilm 1998
Elementární analyzátor C,H,N,O Thermo Finningan 2001
Fluorescenční kamera CoolSnap HQ2 Photometrics 2009
Helios - spektrometr Spectronic Unicam 2000
Hmotnostní spektrometr GC/MS Polaris Q Finningan Thermo Corporation 2004
Hmotnostní spektrometr Q - TOF micro TM Waters 2003
Hmotnostní spektrometr Quattro micro API Waters 2005
Hmotnostní spektrometr ZMD 2000 Waters 2000
Chromatografický systém BioLogic LP Bio-Rad Laboratories 2010
Multiskan Ascent Labsystems 1996
NMR spektrometr 300 Bruker Avance 2002
Počítač buněk Beckman Coulter 2006
Průtokový cytometr Beckman Coulter 2006
Spektrometr FT - IR NICOLET NEXUS 670 Thermonicolet Corporation 2002
UV/VIS spektrometr LAMBDA 40 PerkinElmer 2001