Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy "
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra anorganické chemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti syntézy komplexních sloučenin přechodných kovů.
Služby "UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy "
Služba Popis
Měření elektrochemických vlastností Měření elektrochemických vlastností.
Měření IR spekter Měření infračervených spekter.
Měření magnetických vlastností Měření magnetických vlastností.
Měření susceptibility Měření susceptibility.
Měření Ramanových spekter Měření Ramanových spekter.
Přístroje "UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy "
Přístroj Výrobce Rok
Elektrochemický analyzátor CHI600C CH Instruments 2006
Magnetováhy MSB-AUTO Sherwood Scientific Ltd 2001
Monokrystalový difraktometr Xcalibur2 Oxford Diffraction, Ltd. 2002
NXR FT-Ramanův spektrometr Thermo Electron Corporation 2007