Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - FF - Katedra slavistiky"
Jméno pracoviště: UPOL - FF - Katedra slavistiky
Fakulta: Filozofická fakulta - Katedra slavistiky
Ulice: Křížkovského 10
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Katedra zajišťuje výuku v oblasti rusistiky, polonistiky a ukrajinistiky.
Služby "UPOL - FF - Katedra slavistiky"
Služba Popis
Služby v oblasti ruského jazyka Komplexní služby v oblasti ruského jazyka:
- překlad a tlumočení do ruštiny
- přednášky o ruské a české frazeologii, o nové ruské slovní zásobě, o dynamických procesech v současné ruštině
- odborné posudky na lingvistické práce z lexikologie-frazeologie
- testování zaměstnanců v jazykové oblasti, v oblasti mezikulturní komunikace, mentality Rusů, ruské etikety.

Průvodcovská činnost pro rusky mluvící skupiny.
Ukrajinština - překlady, posudky Komplexní služby v oblasti ukrajinského jazyka - překlady, posudky, tlumočení, zpracováni textů.