Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - FF - Katedra dějin umění"
Jméno pracoviště: UPOL - FF - Katedra dějin umění
Fakulta: Filozofická fakulta - Katedra dějin umění
Ulice: Křížkovského 10
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Určujícími vědeckými zájmy členů katedry, kteří spolupracují s řadou domácích i zahraničních badatelských a univerzitních pracovišť, galerií a muzeí umění a organizují domácí i mezinárodní konference, jsou středověk v českých zemích, umění na Moravě, středoevropské, italské a španělské umění 16.-18. století, ikonografie a česká architektura 19. a 20. století.
Služby "UPOL - FF - Katedra dějin umění"
Služba Popis
Služby v oblasti dějin umění Odborné konzultace, přednášky, poradenství a expertizy v oblasti dějin umění - výtvarné umění, sochařina, architektura. Soudní znalec v oboru.