Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - FF - Katedra muzikologie"
Jméno pracoviště: UPOL - FF - Katedra muzikologie
Fakulta: Filozofická fakulta - Katedra muzikologie
Ulice: Univerzitní 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Katedra zajišťuje výuku v oblasti harmonie, kontrapunktu, teorie hudebního zápisu, dějin evropské a české hudby, dějin populární a jazzové hudby.
Služby "UPOL - FF - Katedra muzikologie"
Služba Popis
Služby v oblasti muzikologie Výuka specializovaných notačních programů Finále, Sibelius a počítačového programu ProTools. Výuka všech hudebně teoretických, historických, estetických a systematických disciplin.