Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - FF - Katedra aplikované lingvistiky"
Jméno pracoviště: UPOL - FF - Katedra aplikované lingvistiky
Fakulta: Filozofická fakulta - Katedra aplikované lingvistiky
Ulice: Vodární 6
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Katedra zajišťuje výuku v oblasti aplikované lingvistiky pro anglický, německý jazyk a jazyky románské.
Služby "UPOL - FF - Katedra aplikované lingvistiky"
Služba Popis
Aplikovaná lingvistika Komplexní služby v oblasti anglického jazyka:
- překlady
- posudky
- tlumočení
- zpracováni textů
- výuka od začátečníků po více pokročilé (zaměření hlavně na humanitní obory, psychologii, sociologii, historii)

Testování znalostí zaměstnanců.
Služby v oblasti francouzského jazyka Komplexní služby v oblasti francouzského jazyka:
- překlady
- posudky
- tlumočení (konsekutivní i simultánní)
- zpracováni textů
- výuka od začátečníků po pokročilé
- testování jazykových znalostí zaměstnanců

Specializace na technickou, lékařskou a obchodní francouzštinu.