Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Katedra zoologie a ornitologická laboratoř"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
Ulice: tř. Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Vedecko pedagogické pracovisko zamerané na ornitologii, entomologii, herpetologii a ekologii chování živočichů.
Charakteristika služeb: Poradenská činnost v oboru zoologie, odborné posudky, analýzy zpěvu ptáků, určování pohlaví, druhové příslušnosti a otcovství u ptáků.
Služby "UPOL - PřF - Katedra zoologie a ornitologická laboratoř"
Služba Popis
Poradenská služba a odborné posudky uplatnení v oboru zoologie, chovy živočichů, determinace živočichů, inventarizační průzkumy, ochrana zivočichů a jejich prostředí