Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - FF - Katedra bohemistiky"
Jméno pracoviště: UPOL - FF - Katedra bohemistiky
Fakulta: Filozofická fakulta - Katedra bohemistiky
Ulice: Křížkovského 10
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Katedra zajišťuje výuku v oblasti bohemistiky a české filologie a výuku češtiny pro cizince.
Služby "UPOL - FF - Katedra bohemistiky"
Služba Popis
Služby v oblasti českého jazyka Korektury, textové úpravy, sazba textů (brožury, sborníky), výuka ČJ pro cizince, tématické přednášky.