Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - FF - Katedra germanistiky"
Jméno pracoviště: UPOL - FF - Katedra germanistiky
Fakulta: Filozofická fakulta - Katedra germanistiky
Ulice: Křížkovského 10
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Výuka v oblasti germanistiky se zaměřením na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí.
Služby "UPOL - FF - Katedra germanistiky"
Služba Popis
Služby v oblasti německého jazyka Komplexní služby v oblasti německého jazyka:
- překlady
- tlumočení
- rešerše
- korektury textů
- čtení starých písemností a textů
- výuka jazyků - němčina, jidiš, hebrejština
- konverzace v cizím jazyce
- přednášky s židovskou tématikou

Průvodcovské služby Olomoucí v cizím jazyce, .