Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - FF - Katedra aplikované ekonomie"
Jméno pracoviště: UPOL - FF - Katedra aplikované ekonomie
Fakulta: Filozofická fakulta - Katedra aplikované ekonomie
Ulice: Křížkovského 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Studium poskytuje absolventům teoretické znalosti z problematiky ekonomie, Evropské unie, financí, účetnictví, managementu, marketingu, bankovnictví, řízení a organizování firem. Do studia jsou zařazeny nejprve obecné ekonomické předměty, po nichž následují profilové disciplíny.
Služby "UPOL - FF - Katedra aplikované ekonomie"
Služba Popis
Odborné poradenství Katedra aplikované ekonomie FF UP poskytuje poradenství v oblasti managementu, řízení lidí, marketingu, podnikání, financí, účetnictví a daňové problematiky.

Katedra také zajišťuje vzdělávání v uvedených oblastech.
Poradenství v oblasti Řízení virtuálních týmů Využití internetu pro vybrané procesy s výraznou úsporou nákladů v porovnání s tradičním řešením
  • propojení znalostních pracovníků v prostředí virtuálního světa Second Life bez ohledu na jejich reálnou geografickou lokalizaci
  • propagace firmy
  • nábor zaměstnanců
  • orientace nových zaměstnanců
  • vzdělávání zaměstnanců
  • virtuální teambuilding