Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "COMTES FHT a.s."
Jméno pracoviště: COMTES FHT a.s.
Fakulta: Soukromá firma - Soukromá firma
Ulice: Průmyslová 995
Město: Dobřany
Charakteristika pracoviště: Společnost COMTES FHT a.s. působí již od roku 2000 v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálu a jejich zpracování.
Charakteristika služeb: Nabídka směrem ke strojírenským a metalurgickým firmám zahrnuje široké spektrum aktivit od základních měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů, návrhy technologií až po výrobu prototypů. Ze speciálních měření jsou prováděny například zkoušky lomové houževnatosti, měření vysokocyklové a nízkocyklové únavy, vysokoteplotní testování, měření při vysokých rychlostech deformace, analýzy na elektronovém mikroskopu při velkých zvětšeních, fázová difrakční EBSD analýza, EDX analýzy chemického složení atd. Materiálová zkušební laboratoř je akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Přístroje "COMTES FHT a.s."
Přístroj Výrobce Rok
Kalicí dilatometr L78 RITA LINSEIS GmbH 2010
Padostroj IMATEK IM10T-30HV Imatek Ltd. 2010
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL 7400F JEOL 2007
Vakuová kalicí pec SCHMETZ SCHMETZ GmbH 2008