Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů"
Jméno pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Hlavním cílem Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) je transfer a vývoj high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe a účast Centra v prestižních mezinárodních sítích a konsorciích. RCPTM se zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočástic oxidu kovů pro katalytické a magnetické aplikace, uhlíkatých nanostruktur, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čištění vody, koordinační chemie, fotoniky, nové přístrojové techniky v optice a analytické chemii. Jedním z hlavních cílů je rovněž nabízet prvotřídní mikroskopické, spektroskopické, magnetické a další přístroje pro komerční využití.
Přístroje "Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů"
Přístroj Výrobce Rok
400 MHz NMR spektrometr Varian, Inc. 2008
Akcelerovaná extrakce PSE One Applied Separations
Autosorb iQ-C Quantachrome Instruments
DSC termický analyzátor Mettler Toledo
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS – 7890 A plus/MS 5975C Agilent Technologies
Dvoukanálový plynový chromatograf GC/MS HP 6890 plus/MS 5973N Agilent Technologies
Dynamic Light Scattering Sizer 2001
Dynamická extrakce plynem – LSC 2000 Tekmar
Elementární analyzátor Flash 2000 Thermo Fisher Scientific Inc. 2010
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Classic Thermo Electron Corporation
Finnigan LCQ Fleet spektrometr Duo Thermo Electron Corporation
FT-IR a FT-Ramanovské spektrometry Nicolet
Inverzní optický mikroskop IX-70 Olympus 2001
Izotachoforetický analyzátor Villa Labeco
Izotermický titrační kalorimetr MicroCal Inc. 2011
Laboratorní pec LM 112 Linn High Therm GmbH 2004
Laboratorní pec LM 312 Linn High Therm GmbH 2005
Malvern Zetasizer Nano ZS Malvern Instruments Ltd.
Mikroskop skenující sondou NTEGRA Aura NT - MDT 2007
Minithrough Dip Deposition Trough KSV Instruments
Mössbauerovské spektrometry
Mossbauerovský spektrometr 1,5-300K a 0-10T Centrum výzkumu nanomateriálů, Oxford Instruments 2003
Mossbauerovský spektrometr s detekcií konverzních elektronů a konvezního RTG záření laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 2006
Mössbauerův Spektrometr MS96 laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 1996
Mossbauerův spektrometr nízkých teplot (25-300K) laboratoř Centra výzkumu nanomateriálů 2000
MPMS SQUID Magnetometr XL-7 Quantum design 2006
Plazmochemický reaktor DCSBD Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 2007
Reakční autokláv Picoclave Büchi Glas Uster AG 2010
RTG fluorescenční spektrometr S4 PIONEER Bruker, Německo 2007
RTG práškový difraktometr X´Pert PRO MPD PANalytical 2007
Simultánní termický analyzátor Netzsch 2008
Skenovací elektronový mikroskop SU 6600 Hitachi 2008
Sorptomatic 1990 Thermo Finnigan 2003
Spin coater Spin 150 SPS
Superkritická fluidní extrakce SFE Lizard 2001 Seko-K s.r.o.
Tepelná desorpce Dynatherm 9300 ACEM CDS Analytical Inc.
Transmisní elektronový mikroskop JEOL 2010 HC JEOL Ltd. 2005
UHPLC - MS Thermo scientific
Ultraúčinná kapalinová chromatografie – UPLC Acquity Waters 2007
UV-VIS spektrometr - Lambda 40 and Lamda 35 Perkin-Elmer
Zařízení pro kapilární elektroforézu Agilent