Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "Ústav molekulární a translační medicíny"
Jméno pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny
Fakulta: Lékařská fakulta - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
Ulice: Hněvotínská 5
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Ústav molekulární a translační medicíny je jedinečnou infrastrukturou, kde se rozvíjí výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Iniciátorem vzniku byla Univerzita Palackého v Olomouci, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry připravila projekt BIOMEDREG, v rámci kterého ÚMTM vzniká. Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.
Přístroje "Ústav molekulární a translační medicíny"
Přístroj Výrobce Rok
2480 WIZARD 2 Automatic Gamma Counter PerkinElmer
Carestream Albira PET3r/SPECT/CT imaging system Bruker
Carestream In-Vivo MS FX Pro imaging system Bruker
Cyclone Plus Storage Phosphor System multimodal scanner PerkinElmer
Tri-Carb 2910TR Liquid scintillator PerkinElmer