Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - PřF - Katedra biofyziky"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služby "UPOL - PřF - Katedra biofyziky"
Služba Popis
Měření spektra dopadajícího světla a PAR Kalibrované absolutní měření spektra dopadajícího záření (přírodní světlo, umělé zdroje) v energetických nebo kvantových jednotkách v intervalu 300-1100 nm se spektrální šířkou 6 nm Integrální měření fotosynteticky aktivního záření (PAR) v intervalu 400-700 nm Přenosné verze přístrojů, možnost měření i v terénu Přibližný přepočet na osvětlení v luxech Měření propustnosti optických materiálů v terénu
Mikroskopování na světelném mikroskopu Prohlížení, měření příčných rozměrů, záznam obrazů fotografický a kamerou v různých režimech světelného mikroskopu: procházející a dopadající sbětlo, fázový kontrast, polarizační, fluorescenční (4 různé kostky) a imersní režim
Fyzikální podmínky růstu rostlin Pomocí přenosných přístrojů lze změřit lokální fyzikální podmínky růstu rostlin: - intenzitu (PAR) - spektrální složení světla - teplotu a vlhkost vzduchu - obsah CO2 ve vzduchu Vhodné pro pěstilete rostlin v umělých i přírodních podmínkách. Po dohodě je možné měřit jen vybrané parametry Vhodné pro pěstilete rostlin v umělých i přírodních podmínkách. Po dohodě je možné měřit jen vybrané parametry.
Monitorování fyziologického stavu rostlin Konzultace nabízí charakterizaci fyziologockého stavu rostlin v důsledku působení vnějších stresogeních faktorů. Bude poskytnuta globálni analýza fyziologického stavu za působení abiotických (světlo, UV záření, nízká a vysoká teplota, nedostatek vody a živin, působení herbicidů, zvýšená koncentrace CO2) a biotických (alelopatie, herbivorie a rostlinné patogeny) stresů pomocí široké škály biofyzikálních, biochemických a fyziologických metod.
Přesná měření absorpčních spekter Pracoviště odd. biofyziky KEF PřF má řadu přístrojů absorpčních spekter. Dvoupaprskový spektrofotometr Umicam UV550 pro velmi přesná měření absorpčních spekter, spekter difúzní reflektance a transmitance. Kinetický spektrometr pro měření ultrarychlou a citlivou detekci celých spekter (až 200 nm/ms).
Měření velmi slabých světelných emisí Pracoviště odd. biofyziky KEF PřF má řadu přístrojů pro měření slabých emisí. Aparatury na měření termoluminiscence, fluorescence, chemiluminiscence.
Měření termostability bunečné membrány a thylakoidní membrány Jedná se o \"home-made\" aparaturu, která detekuje vodivost okolního média a intenzitu chlorofylové fluorescence při lineárním ohřevu rostlinných vzorků .
Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA \"Home-made\" aparatura umožňuje scanovaní v transmisním světle při vlnové délce dané vloženým interferenčním filtrem. Scanování při vlnové délce odpovídající absorpčnímu maximu pigmentu zvyšuje kontrast obrázků.
Nativní elektroforéza pigment-proteinových komplexů z thylakoidních membrán
Přístroje "UPOL - PřF - Katedra biofyziky"
Přístroj Výrobce Rok
Aparatura na měření termoluminiscence Hamamatsu, Japan 1998
Aparatura pro měření povrchových elektrických potenciálů rostlin Laboratoř biofyziky 2005
Diode-array spektrofotometr CHEM 2000 Ocean Optics, Inc. USA 1999
Dvoupaprskový spektrofotometr Unicam UV500 Thermo Spectronic, Cambridge, Anglie 2000
Fluorescenční a absorpční měřící systém Dual-PAM-100 Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo 2007
Fluorescenční zobrazovací systém FluorCam 700MF Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 2000
Fluorometr FL-100 Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 1997
Fluorometr PAM 2000 Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Německo 1996
Fluorometr Plant Efficiency Analyser Hansatech Instruments Ltd., Norfolk, Anglie 1997
Fluorometr pro časově rozlišené měření fluorescence Fluotime 200 Picoquant GmbH (Germany) 2006
Fytokomora Microclima 1750 Snijders Scientific (Tilburg, Holandsko) 2004
Fytokomora SGC 170 Weiss-Gallenkamp 2005
Gazometrická aparatura LCA-4 ADC BioScientific Ltd. 2000
Gazometrická aparatura LI-6400 LI-COR Biosciences 2007
Chlazená centrifuga SIGMA 3K30 SIGMA Laborzentrifugen GmbH, Osterode am Harz, Německo 2002
Chlorofylmetr SPAD-502 Konica Minolta Sensing, Inc., Japan 2005
Kapesní fluorometr FluorPen FP100 Photon Systems Instruments, Brno, Česká republika 2006
Kyslíková elektroda Clarkova typu Hansatech, Kings Lynn, UK 1993
Měřič vodního potenciálu listů Wescor Inc., Logan, Utah, USA 1991
Porometr PMR-5 PP Systems 2003
Přenosný spektrální radiometr LI-1800 a integrální radiometr LI-189 LI-COR Inc., Nebraska, USA 1989
Spektrofluorimetr Hitachi F4500 Hitachi, Japan 1995
Spektrometr RSM 1000 OLIS, U.S.A. 2005
Světelný mikroskop Amplival (pol. u.) Carl Zeiss , Německo 1982
Světelný mikroskop Hund H600 AFL Hund Wetzlar, Německo 2002