Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště
Pracoviště "UPOL - LF - Biochemická laboratoř"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Biochemická laboratoř
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav biologie
Ulice: Hněvotínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Od roku 2000 je součástí ústavu Laboratoř genového inženýrství, kterou vede Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Laboratoř se zabývá:
1.) studiem vrozených poruch erytropoézy
2.) molekulární patofyziologií hematologických malignit

Zejména pak funkčním studiem těch signálních proteinů, které hrají klíčovou úlohu v nádorové transformaci a jejichž inhibice může sloužit k cílené nádorové terapii.

Pracoviště se skládá z:

- laboratoř klonovacích technik (plasmidová práce, RNA, klonování do vektorů)
- mikrobiologická laboratoř (klování v bakteriích, bakteriální transformace)
- laboratoř buněčných a tkáňových kultur (cílená mutageneze v embryonálních kmenových buňkách, místně-specifická rekombinace, transfekce savčích buněk, kultury buněčných linií, buněčných hybridů a primárních lidských nádorových buněk a tkání)
Přístroje "UPOL - LF - Biochemická laboratoř"
Přístroj Výrobce Rok
Gel dokumentační systém Alpha Innotech 2006
Gradient thermo-cycler Bio-Rad 2004
Průtokový cytometr Beckam coulter 2006
Spektrofotometr/Fluorimetr TECAN
Vi-cell Beckam coulter 2004