Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Determinace houbových patogenů

Pracoviště služby "Determinace houbových patogenů"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra botaniky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Služba "Determinace houbových patogenů"
Popis k dispozici je fytopatologická laboratoř, skleníkové prostory, fytotrony
Kategorie služby "Determinace houbových patogenů"
"Botanika"