Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod

Pracoviště služby "Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod"
Jméno pracoviště: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ulice: Šlechtitelů 813/21
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Projekt vybudování Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum představuje nový rozměr spolupráce mezi univerzitou a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby (oddělením zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu). Jde o společný projekt, do kterého každý z partnerů přináší své specifické know-how, odborníky a vybrané špičkové technologie.
Služba "Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod"
Popis V rámci dlouhé tradice našeho oddělení v oblasti vývoje nových organických látek máme také vhodné zázemí pro charakterizaci těchto látek, včetně všech možných dostupných metod, které jsme zvyklí používat rutinně.

Pro charakterizaci organických látek používáme elementární analýzu, měření bodu tání u chemických individuí, HPLC-UV, HPLC-LSD, HPLC-MS/MS, NMR.
Podmínky Individuální cena v závislosti na rozsahu a konkrétním obsahu služby.
Poznámky Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.
Kategorie služby "Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod"
"Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"