Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Advanced bioimaging

Pracoviště služby "Advanced bioimaging"
Jméno pracoviště: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ulice: Šlechtitelů 813/21
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Projekt vybudování Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum představuje nový rozměr spolupráce mezi univerzitou a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby (oddělením zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu). Jde o společný projekt, do kterého každý z partnerů přináší své specifické know-how, odborníky a vybrané špičkové technologie.
Služba "Advanced bioimaging"
Popis Na našem pracovišti máme plně vybavenou laboratoř pro pokročilý bioimaging biologických vzorků, ve které jsme schopni vizualizovat a analyzovat široké spektrum fluorochromů a fluorescenčních proteinů. Nabízíme také ko-lokalizace dvou nebo vice fluorochromů současně, mikroskopickou spektrální analýzu, rychlý live bioimaging v živých buňkách a pokročilé mikroskopické aplikace jako FRAP, FRET a multitracking. Smluvní množství vzorků je z kapacitních důvodů omezeno v závislosti na potřebném přístrojovém čase a vytížení mikroskopů.

Laboratoř je vybavena moderním konfokálním laserovým mikroskopem Zeiss LSM710 s přídavným piezzo-stolkem, který urychluje snímání v 3-D a fluorescenčním binokulárním mikroskopem s dokumentačním zařízením.
Podmínky Individuální cena v závislosti na rozsahu a konkrétním obsahu služby.
Poznámky Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.
Kategorie služby "Advanced bioimaging"
"Biochemie", "Morfologické obory a cytologie", "Genetika a molekulární biologie", "Imunologie", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Biotechnologie a bionika"