Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie

Pracoviště služby "DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie"
Jméno pracoviště: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ulice: Šlechtitelů 813/21
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Projekt vybudování Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum představuje nový rozměr spolupráce mezi univerzitou a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby (oddělením zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu). Jde o společný projekt, do kterého každý z partnerů přináší své specifické know-how, odborníky a vybrané špičkové technologie.
Služba "DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie"
Popis Na našem pracovišti máme plně vybavenou laboratoř určenou pro sekvenování DNA pomocí tzv. dideoxy metody (Sangerova sekvenování).

Při sekvenování využíváme standardních procedur s využitím ABI BigDye chemie a výsledné DNA sekvence jsou zákazníkovi zaslány do 10 pracovních dnů od data přijetí vzorků. Kromě standardního sekvenačního servisu, který je podrobně popsána na web stránkách Laboratoře (http://lmcc.ieb.cz/dnasequencing- service) nabízíme také konzultace v oblasti přípravy a přečištění vzorků a DNA sekvenování.

Potřebné přístrojové vybavení zahrnuje několik PCR cyclerů v 96 jamkovém formátu, robotickou stanici Biomek (Beckman Coulter) používanou k přečištění sekvenačních produktů s využitím magnetických kuliček (96 jamkový formát) a stěžejním přístrojem je 96 kapilární ABI DNA analyzátor (Applied Biosystems), na kterém probíhá analýza sekvenačních produktů (kapilární elektroforéza) a Sequencing Analysis Software (ABI) určený k základní analýze dat.

Sekvenční servis zahrnuje:
  • I.) Přípravu sekvenační reakce (pomocí ABI BigDye chemie), následné přečištění produktů (s využitím magnetických kuliček a robota BioMEK), kapilární elektroforézu (s využitím 96 kapilárového ABI DNA analyzátoru) a základní analýzu dat (Sequencing Analysis Software, ABI) NEBO
  • II.) Kapilární elektroforézu vzorků (s využitím 96 kapilárového ABI DNA analyzátoru) připravených (pomocí ABI BigDye chemie) a přečištěných v laboratoři zákazníka.
Podmínky Ceny:
  • ad I) DNA sekvenování a základní analýza dat jednoho vzorku: 200 Kč + DPH
  • ad II) Kapilární elektroforéza a základní analýza dat jednoho vzorku: 30 Kč + DPH
Poznámky Podrobné podmínky a cenové nabídky jsou uvedeny na web stránkách:

http://lmcc.ieb.cz/dna-sequencing-service

Kategorie služby "DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie"
"Biochemie", "Genetika a molekulární biologie", "Biotechnologie a bionika"