Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC

Pracoviště služby "Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC"
Jméno pracoviště: Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ulice: Šlechtitelů 813/21
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Projekt vybudování Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum představuje nový rozměr spolupráce mezi univerzitou a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby (oddělením zelenin a speciálních plodin) a Ústavu experimentální botaniky (laboratoře molekulární cytogenetiky, cytometrie a cytoskeletu). Jde o společný projekt, do kterého každý z partnerů přináší své specifické know-how, odborníky a vybrané špičkové technologie.
Služba "Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC"
Popis Naše pracoviště nabízí přípravu genomických a chromozómově specifických knihoven DNA klonovaných ve vektoru BAC s průměrnou délkou inzertů 130 kbp. Vyvinuli jsme originální postupy umožňující připravovat kvalitní vysokomolekulární DNA z jader nebo tříděných chromozómů různých plodin pomocí průtokové cytometrie. Vybavení laboratoře plně odpovídá nárokům kladeným na úspěšnou realizaci těchto prací. Kromě přípravy DNA knihoven, nabízíme přípravu vysokohustotních filtrů, případně sadu PCR poolů pro skrínink knihoven a v neposlední řadě uchování kopie těchto vzácných materiálů v hlubokomrazících boxech (-80°C). Seznam dosud připravených knihoven lze nalézt na web stránkách Laboratoře (http://olomouc.ueb.cas.cz/genomic-resources).

Izolace jader probíhá standardní metodou nebo u rostlin s velkým obsahem cukerných a polyfenolických látek je využita purifikace na vysoce výkonných průtokových cytometrech, které se také používají k třídění rostlinných chromozómů. Na pracovišti jsou dva FACSVantage dual laser flow cytometry a jeden FACSAria SORP flow cytemetr od firmy Becton Dickinson. Pro přípravu knihoven je využívána pulzní gelová elektroforéza (Bio-Rad), eletroeluční aparatura (Bio-RAD) a elektroporátor (Life Techologies), dvě robotizované stanice GeneTAC G3(Genomic Solutions) a Q-BOT (Genetix). Kompletní vybavení laboratoře lze nalézt na web stránkách Laboratoře (http://olomouc.ueb.cas.cz/facilities).
Podmínky Cena přípravy genomových i chromozómově specifických knihoven se odvíjí od řady faktorů (způsob izolace DNA, velikost genomu/chromozómů, počet požadovaných klonů apod.). Podrobné podmínky a cenové nabídky jsou uvedeny na web stránkách: http://olomouc.ueb.cas.cz/pricing-information
Poznámky Po projednání lze službu přizpůsobit na míru dle požadavků objednatele.
Může být dle potřeby zapojeno i další přístrojové vybavení pracoviště.
Kategorie služby "Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC"
"Genetika a molekulární biologie"