Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Klasická a konfokální mikroskopická analýza biologického materiálu

Pracoviště služby "Klasická a konfokální mikroskopická analýza biologického materiálu"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra botaniky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Služba "Klasická a konfokální mikroskopická analýza biologického materiálu"
Popis k dispozici laboratoř klasické a konfokální mikroskopie (referenční pracoviště firmy Olympus)
Poznámky http://botany.upol.cz/ -> pracoviště konfokální mikroskopie
Kategorie služby "Klasická a konfokální mikroskopická analýza biologického materiálu"
"Botanika"