Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Analýza isoenzymů a aplikace některých molekulárních technik

Pracoviště služby "Analýza isoenzymů a aplikace některých molekulárních technik"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra botaniky
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Služba "Analýza isoenzymů a aplikace některých molekulárních technik"
Popis k dispozici laboratoř proteinových a molekulárních markerů
Kategorie služby "Analýza isoenzymů a aplikace některých molekulárních technik"
"Botanika"