Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Měření spektra dopadajícího světla a PAR

Pracoviště služby "Měření spektra dopadajícího světla a PAR"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Měření spektra dopadajícího světla a PAR"
Popis Kalibrované absolutní měření spektra dopadajícího záření (přírodní světlo, umělé zdroje) v energetických nebo kvantových jednotkách v intervalu 300-1100 nm se spektrální šířkou 6 nm Integrální měření fotosynteticky aktivního záření (PAR) v intervalu 400-700 nm Přenosné verze přístrojů, možnost měření i v terénu Přibližný přepočet na osvětlení v luxech Měření propustnosti optických materiálů v terénu
Podmínky Osobní dohoda požadavků měření
Poznámky spektrum ozářenosti ozářenost PAR osvětlení optická propustnost materiálů
Kategorie služby "Měření spektra dopadajícího světla a PAR"
"Biofyzika", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Šlechtění rostlin", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Lesnictví"