Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Mikroskopování na světelném mikroskopu

Pracoviště služby "Mikroskopování na světelném mikroskopu"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Mikroskopování na světelném mikroskopu"
Popis Prohlížení, měření příčných rozměrů, záznam obrazů fotografický a kamerou v různých režimech světelného mikroskopu: procházející a dopadající sbětlo, fázový kontrast, polarizační, fluorescenční (4 různé kostky) a imersní režim
Podmínky Osobní dohoda požadavků měření
Poznámky světelná mikroskopie fluorescenční mikroskopie fázový kontrast příčné rozměry mikroobjektů polarizační mikroskopie
Kategorie služby "Mikroskopování na světelném mikroskopu"
"Optika, masery a lasery", "Biofyzika", "Mikrobiologie, virologie", "Botanika", "Zoologie"