Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Fyzikální podmínky růstu rostlin

Pracoviště služby "Fyzikální podmínky růstu rostlin"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Fyzikální podmínky růstu rostlin"
Popis Pomocí přenosných přístrojů lze změřit lokální fyzikální podmínky růstu rostlin: - intenzitu (PAR) - spektrální složení světla - teplotu a vlhkost vzduchu - obsah CO2 ve vzduchu Vhodné pro pěstilete rostlin v umělých i přírodních podmínkách. Po dohodě je možné měřit jen vybrané parametry Vhodné pro pěstilete rostlin v umělých i přírodních podmínkách. Po dohodě je možné měřit jen vybrané parametry.
Podmínky Osobní dohoda požadavků měření
Poznámky spektrum světla intenzita světla vlhkost vzduchu teplota vzduchu CO2 ve vzduchu
Kategorie služby "Fyzikální podmínky růstu rostlin"
"Biofyzika", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Šlechtění rostlin", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Lesnictví"