Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Monitorování fyziologického stavu rostlin

Pracoviště služby "Monitorování fyziologického stavu rostlin"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Monitorování fyziologického stavu rostlin"
Popis Konzultace nabízí charakterizaci fyziologockého stavu rostlin v důsledku působení vnějších stresogeních faktorů. Bude poskytnuta globálni analýza fyziologického stavu za působení abiotických (světlo, UV záření, nízká a vysoká teplota, nedostatek vody a živin, působení herbicidů, zvýšená koncentrace CO2) a biotických (alelopatie, herbivorie a rostlinné patogeny) stresů pomocí široké škály biofyzikálních, biochemických a fyziologických metod.
Poznámky rostliny fyziologický stav stresové faktory abiotický stres biotický stres fotosyntéza
Kategorie služby "Monitorování fyziologického stavu rostlin"
"Biofyzika", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Šlechtění rostlin", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Lesnictví"