Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Přesná měření absorpčních spekter

Pracoviště služby "Přesná měření absorpčních spekter"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Přesná měření absorpčních spekter"
Popis Pracoviště odd. biofyziky KEF PřF má řadu přístrojů absorpčních spekter. Dvoupaprskový spektrofotometr Umicam UV550 pro velmi přesná měření absorpčních spekter, spekter difúzní reflektance a transmitance. Kinetický spektrometr pro měření ultrarychlou a citlivou detekci celých spekter (až 200 nm/ms).
Kategorie služby "Přesná měření absorpčních spekter"
"Biofyzika", "Botanika"