Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Měření velmi slabých světelných emisí

Pracoviště služby "Měření velmi slabých světelných emisí"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Měření velmi slabých světelných emisí"
Popis Pracoviště odd. biofyziky KEF PřF má řadu přístrojů pro měření slabých emisí. Aparatury na měření termoluminiscence, fluorescence, chemiluminiscence.
Kategorie služby "Měření velmi slabých světelných emisí"
"Biofyzika", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Šlechtění rostlin", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Lesnictví"