Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Měření termostability bunečné membrány a thylakoidní membrány

Pracoviště služby "Měření termostability bunečné membrány a thylakoidní membrány"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Měření termostability bunečné membrány a thylakoidní membrány"
Popis Jedná se o \"home-made\" aparaturu, která detekuje vodivost okolního média a intenzitu chlorofylové fluorescence při lineárním ohřevu rostlinných vzorků .
Kategorie služby "Měření termostability bunečné membrány a thylakoidní membrány"
"Biofyzika", "Botanika", "Pěstování rostlin, osevní postupy", "Šlechtění rostlin", "Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin", "Lesnictví"