Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA

Pracoviště služby "Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA"
Popis \"Home-made\" aparatura umožňuje scanovaní v transmisním světle při vlnové délce dané vloženým interferenčním filtrem. Scanování při vlnové délce odpovídající absorpčnímu maximu pigmentu zvyšuje kontrast obrázků.
Kategorie služby "Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA"
"Biofyzika", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Makromolekulární chemie", "Biochemie"