Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Nativní elektroforéza pigment-proteinových komplexů z thylakoidních membrán

Pracoviště služby "Nativní elektroforéza pigment-proteinových komplexů z thylakoidních membrán"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: tř. Svodody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Špičková měření absorpčních a fluorescenčních charakteristik (kinetika, spektra), měření ultraslabých světelných emisí (termoluminiscence a chemiluminiscence, emise tzv. biofotonů - indikátor stresu), měření fyziologických parametrů rostlin (rychlost fotosyntézy, otevřenosti průduchů, stresu rostlin, koncentrace chlorofylu na listech, vodní potenciál, přenos elektronů v thylakoidních membránách chloroplastů), měření termostability buněk a thylakoidních membrán, pěstování rostlin v definovaných podmínkách (komerční fytokomory, regulace teploty, vlhkosti, ozářenosti, funkce rozednívání, povrchová měření elektrických potenciálů, scanování gelů v monochromatickém světle (pro vyšší kontrast)
Služba "Nativní elektroforéza pigment-proteinových komplexů z thylakoidních membrán"
Popis
Odkazy šetrná separace detergenty: - decylmaltosid - Deriphat
Kategorie služby "Nativní elektroforéza pigment-proteinových komplexů z thylakoidních membrán"
"Biofyzika", "Fyziologie", "Botanika"