Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Geovizualizace

Pracoviště služby "Geovizualizace"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra geoinformatiky
Ulice: tř. Svobody 26
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Tvorba prostorových databází, geografické informační systémy, prostorové analýzy a modelování přírodních jevů, tvorba map a atlasů. 1) analýzy 2) geografické informační systémy 3) mapy a atlasy 4) prostorové databáze Vzdělávání a medializace v oblasti ICT.
Charakteristika služeb: Tvorba prostorových databází, geografické informační systémy, prostorové analýzy a modelování přírodních jevů, tvorba map a atlasů. 1) analýzy 2) geografické informační systémy 3) mapy a atlasy 4) prostorové databáze
Služba "Geovizualizace"
Popis Tvorba map a atlasů v knižní, digitální, v digitální desktopové a v digitální webové formě z libovolných databází.
Podmínky Dohodou
Odkazy Tolasz, R. a kol. 2007, Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, 255s. ISBN 978-80-86690-26-1
Kategorie služby "Geovizualizace"
"Městské, oblastní a dopravní plánování", "Zemský magnetismus, geodesie, geografie"