Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Interaktivní fyzika (Interactive Physics) ve výuce fyziky

Pracoviště služby "Interaktivní fyzika (Interactive Physics) ve výuce fyziky"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště zajišťuje výuku a laboratorní práce studentů v základním kursu fyziky a pregraduální přípravu učitelů fyziky. Na pracoviště chodí i žáci a studenti základních a středních škol a absolvují zde výuku v laboratořích - jedná se o realizaci spolupráce na základě smluv mezi PřF a Fakultními školami.
Služba "Interaktivní fyzika (Interactive Physics) ve výuce fyziky"
Popis Software Interactive Physics umožňuje modelovat, simulovat a zkoumat široké spektrum fyzikálních jevů. Téměř každý experiment se uživateli podaří modelovat pouze s použitím myši. Kurz probíhá v počítačové učebně. Každý účastník má k dispozici vlastní počítač s nainstalovaným programem Interactive Physics a činnost přednášejícího na jeho počítači sleduje na plátně, kam je zobrazován obsah monitoru počítače přednášejícího projekčním monitorem. Účastníci se nejprve seznámí s možnostmi hlavní nabídky a nastavením prostředí programu Interactive Physics, přičemž každý sleduje činnost přednášejícího na plátně a zároveň si může okna voleb otevřít a vyzkoušet na svém počítači. Poté je zadána konkrétní úloha, kterou řeší lektor a podle voleb zobrazených na plátně současně vytváří model účastníci kurzu na svých počítačích. Závěr je věnován dotazům a možnostem stažení již vytvořených modelů z Internetu.
Podmínky Dohodou
Odkazy http://www.ictphysics.upol.cz/kurzy_pro_ucitele/u_int_fyz.html
Kategorie služby "Interaktivní fyzika (Interactive Physics) ve výuce fyziky"
"Pedagogika a školství"