Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Experiment podporovaný počítačem

Pracoviště služby "Experiment podporovaný počítačem"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště zajišťuje výuku a laboratorní práce studentů v základním kursu fyziky a pregraduální přípravu učitelů fyziky. Na pracoviště chodí i žáci a studenti základních a středních škol a absolvují zde výuku v laboratořích - jedná se o realizaci spolupráce na základě smluv mezi PřF a Fakultními školami.
Služba "Experiment podporovaný počítačem"
Popis Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi využití experimentu napojeného na počítač ve výuce fyziky. V rámci projektu byla zakoupena následující zařízení: * USB Osciloskop DSO 2100 * videokamery Sony DCR-SR190E a digitálního fotoaparátu Olympus SP-510 UltraZoom * komponenta ULAB systému IP Coach, která zahrnuje měření v následujících oblastech: - elektřina (4 analogové vstupy umožní změřit charakteristiky základních prvků) - mechanika (2 elektronické siloměry pomohou experimentům především velkou přesností) - termika (součástí sady je i termočlánek, jehož pomocí lze měřit teplotní závislosti až do 1300 st. Celsia) - magnetismus (přesné čidlo umožní měřit stacionární magnetické pole, např. permanentního magnetu nebo cívky) Všechny výstupy systému IP Coach lze zobrazit na monitoru počítače, dále zpracovat a případně vytisknout. S pomocí videokamery a digitálního fotoaparátu, které již mají školy běžně k dispozici, rozšiřujeme možnosti zařazení experimentů s podporou počítače do výuky fyziky.
Odkazy http://www.ictphysics.upol.cz/kurzy_pro_ucitele/u_exp_pc.html
Kategorie služby "Experiment podporovaný počítačem"
"Pedagogika a školství"