Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Applety a physlety ve výuce fyziky

Pracoviště služby "Applety a physlety ve výuce fyziky"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště zajišťuje výuku a laboratorní práce studentů v základním kursu fyziky a pregraduální přípravu učitelů fyziky. Na pracoviště chodí i žáci a studenti základních a středních škol a absolvují zde výuku v laboratořích - jedná se o realizaci spolupráce na základě smluv mezi PřF a Fakultními školami.
Služba "Applety a physlety ve výuce fyziky"
Popis Během 2 vyučovacích hodin seznámíme účastníky kurzu s nejzdařilejšími applety a physlety vhodnými pro výuku fyziky na základních a středních školách. Součástí semináře je i diskuse účastníků o zařazení různých appletů do hodin fyziky.
Podmínky Dohodou
Odkazy http://www.ictphysics.upol.cz/kurzy_pro_ucitele/u_app_phy_fyz.html
Kategorie služby "Applety a physlety ve výuce fyziky"
"Pedagogika a školství"