Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech

Pracoviště služby "Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra biofyziky
Ulice: 17. listopadu 12
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Pracoviště zajišťuje výuku a laboratorní práce studentů v základním kursu fyziky a pregraduální přípravu učitelů fyziky. Na pracoviště chodí i žáci a studenti základních a středních škol a absolvují zde výuku v laboratořích - jedná se o realizaci spolupráce na základě smluv mezi PřF a Fakultními školami.
Služba "Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech"
Popis Ve dvou seminářích v rozsahu 3 vyučovacích hodin se účastníci seznámí s možnostmi využití digitální fototechniky ve výuce především přírodovědných předmětů. Program kurzu: 1. Úvod - seznámení se s rozdíly v používání digitální fototechniky. 2. Formát ukládání dat (RAW), vyvážení bílé. 3. Objektivy, ohnisková vzdálenost, světelnost, použitelnost. 4. Fotografování v laboratorních podmínkách ? příslušenství. 5. Základní úpravy v grafickém editoru (Adobe Photoshop.) 6. Elektronické zálohování a ukládání dat.
Odkazy http://www.ictphysics.upol.cz/kurzy_pro_ucitele/u_dig_fot.html
Kategorie služby "Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech"
"Pedagogika a školství", "Teorie informace"