Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Měření elektrochemických vlastností

Pracoviště služby "Měření elektrochemických vlastností"
Jméno pracoviště: UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Fakulta: Přírodovědecká fakulta - Katedra anorganické chemie
Ulice: Šlechtitelů 11
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti syntézy komplexních sloučenin přechodných kovů.
Služba "Měření elektrochemických vlastností"
Popis Měření elektrochemických vlastností.
Kategorie služby "Měření elektrochemických vlastností"
"Anorganická chemie", "Analytická chemie, separace", "Organická chemie", "Biochemie", "Fyzikální chemie a teoretická chemie"