Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Analýza dat pomocí SPSS

Pracoviště služby "Analýza dat pomocí SPSS"
Jméno pracoviště: UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Fakulta: Lékařská fakulta - Ústav lékařské biofyziky
Ulice: Hněvotnínská 3
Město: Olomouc
Charakteristika pracoviště:
Charakteristika služeb: Fluorescenční mikroskopie, spektrofotometrie, spektrofluorimetrie, měření parametrů sonografů detekce ionizujícího záření, měření spekter zářičů gama, měření fyzikálních vlastností kapalin: viskozity, indexu lomu látek. Statistické analýzy dat biomedicínského výzkumu.
Služba "Analýza dat pomocí SPSS"
Popis Statistický software SPSS verze 14 od firmy SPSS Inc., Washington, USA, 2 instalace na pracovišti.
Podmínky Dohodou. Spoluúčast na výstupech.
Kategorie služby "Analýza dat pomocí SPSS"
"Lékařská zařízení, přístroje a vybavení"