Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Služby


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet služeb : 98    Zobrazeno : 1-50
Služba Pracoviště
Advanced bioimaging Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Analýza dat pomocí SPSS UPOL - LF - Ústav lékařské biofyziky
Analýza isoenzymů a aplikace některých molekulárních technik UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie
Aplikovaná lingvistika UPOL - FF - Katedra aplikované lingvistiky
Applety a physlety ve výuce fyziky UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Čínština - překlady, tlumočení UPOL - FF - Katedra asijských studií
Determinace houbových patogenů UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
DNA sekvenování pomocí ABI BigDye chemie Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Exkurze s odborným výkladem UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie
Experiment podporovaný počítačem UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Farmakokinetické experimenty in vivo, in vitro UPOL - LF - Radiologická laboratoř
Fragmentační analýza UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Funkční zátěžové vyšetření UPOL - FTK - Laboratoř fyziologie zátěže
Fuzzy expertní systémy, fuzzy regulátory UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Fyzikální podmínky růstu rostlin UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Geovizualizace UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
Charakterizace roztoků povrchově aktivních látek UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Interaktivní fyzika (Interactive Physics) ve výuce fyziky UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Klasická a konfokální mikroskopická analýza biologického materiálu UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Konstrukce genomových a chromozómově specifických knihoven klonovaných ve vektoru BAC Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Konzultační činnost ? choroby rostlin UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Latina - výuka, překlady, posudky UPOL - FF - Katedra klasické filologie
Matematická statistika UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Matematické a počítačové modelování v oblasti aplikované matematiky UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Mathematica a Mathematica CalcCenter ve výuce fyziky UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Měření agregátní stability vodných disperzí UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Měření elektrochemických vlastností UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření IR spekter UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření magnetických vlastností UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření molekulové hmotnosti polymerních látek UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Měření povrchové energie a smáčivosti tuhých látek UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Měření povrchového napětí kapalin UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Měření Ramanových spekter UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření spektra dopadajícího světla a PAR UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Měření susceptibility UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření termostability bunečné membrány a thylakoidní membrány UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Měření velikosti a velikostní distribuce nanočástic a koloidních částic UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Měření velmi slabých světelných emisí UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Měření viskozity kapalin UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Měření zeta potenciálu koloidních částic a nanočástic UPOL - PřF - Laboratoř povrchové a koloidní chemie
Mikrobiologická analýza UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Mikroskopování na světelném mikroskopu UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Modely rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Modely vícekriteriálního hodnocení a rozhodování UPOL - PřF - Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Monitorování fyziologického stavu rostlin UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Nabídka izolátů fytopatogenních hub pro pedagogické, experimentální učely UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie