Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Služby


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet služeb : 98    Zobrazeno : 51-98
Služba Pracoviště
Nabídka řasových kultur pro účely pedagogické a experimentální UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Nabídka semenářských technologií cizosprašných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Nativní elektroforéza pigment-proteinových komplexů z thylakoidních membrán UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Odborné poradenství UPOL - FF - Katedra aplikované ekonomie
Optimalizace dávkování vybraných herbicidů a monitorování jejich odbourávání v rostlinách Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ověření biologického účinku růstově regulačních látek Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Ovlivnění jaterních mikrosomálních enzymů cizorodými látkami včetně léčiv. UPOL - LF - Laboratoř metabolismu cizorodých látek
Polymerázová řetězová reakce UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Poradenská činnost v oblasti konzervační biologie rostlin a genových zdrojů UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie
Poradenská služba a odborné posudky UPOL - PřF - Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
Poradenství při určování rostlinného materiálu cévnatých rostlin UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
Poradenství při zpracování metodik, stanovení ploidie UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie
Poradenství v oblasti Řízení virtuálních týmů UPOL - FF - Katedra aplikované ekonomie
Praktická aplikace rostlinných biotechnologií a kultur in vitro UPOL - PřF - Oddělení tkáňových kultur, rostl. biotechnologií a konzervační biologie
Produkce rekombinantních proteinů Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Projektování a budování GIS systémů UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
Prostorové analýzy, modelování a simulace přírodních jevů UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
Přesná měření absorpčních spekter UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Sekvenování UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Služby v oblasti bezpečnosti dopravy UPOL - FF - Katedra psychologie
Služby v oblasti českého jazyka UPOL - FF - Katedra bohemistiky
Služby v oblasti dějin umění UPOL - FF - Katedra dějin umění
Služby v oblasti francouzského jazyka UPOL - FF - Katedra aplikované lingvistiky
Služby v oblasti japonského jazyka UPOL - FF - Katedra asijských studií
Služby v oblasti muzikologie UPOL - FF - Katedra muzikologie
Služby v oblasti německého jazyka UPOL - FF - Katedra germanistiky
Služby v oblasti ruského jazyka UPOL - FF - Katedra slavistiky
Spektrofotometrie UPOL - LF - Hemato-onkologické klinika - Laboratoř molekulární biologie
Stanovení antioxidační kapacity potravin metodou ORAC Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Stanovení obsahu jaderné DNA a ploidie u rostlin UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Syntéza izolace a identifikace organických sloučenin UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Terénní průzkumy a sběr dat UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
Testování rezistence rostlin a hub UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Textový editor LaTeX pro učitele přírodovědných předmětů UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Ukázka softwaru pro výuku zeměpisu na základních a středních školách UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Ukrajinština - překlady, posudky UPOL - FF - Katedra slavistiky
Určování rostlinného materiálu mechorostů UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
Územní plánování a GIS UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky
Vypracování botanických inventarizačních průzkumů UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
Vypracování posudků na kvalitu vody UPOL - PřF - Oddělení fytopatologie, mikrobiologie a algologie
Vypracování posudků na výzkumné práce z oboru taxonomie vyšších rostlin UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
Vypracování posudků, poradenská činnost UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
Vypracování průzkumů vegetace UPOL - PřF - Oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky
Vývoj biospecifické látky pro chemickou biologii růstově regulačních látek Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Vývoj metody pro stanovení obsahu fytohormonů a příbuzných látek v rostlinném materiálu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Vývoj metody pro stanovení stability účinné látky v kosmetickém přípravku při určité teplotě a pH Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Vzdálený experiment ve výuce fyziky UPOL - PřF - Oddělení didaktiky fyziky
Vzdělávání, medializace a osvěta v oblasti geoinformačních technologií (GIT) UPOL - PřF - Katedra geoinformatiky