Katalog přístrojů a služeb

Vyberte si přístroj nebo službu
Přístroje | Služby | Pracoviště

Služby - Chemie:Organická chemie


Hledat:
Hledají se celá slova od 4 písmen nahoru. Pokud potřebujete vyhledat například zátěž i zátěžové, tak se musí zadat zátěž* Znak hvězdička ale musí být na konci řetězce, nefunguje na začátku.

Pokud zadáte například zátěžové testy, tak se hledá všechno, kde je zátěžové a zároveň testy. Pokud potřebujete hledat zátěžové nebo testy, tak je zápis v tomto formátu (zátěžové) (testy)

Pro vyhledání přesné fráze zátěžové testy stačí napsat "zátěžové testy" v uvozovkách(jako ve vyhledávačích).

Neprohledávají se názvy kategorií, ale vyhledávání můžete zúžit vybráním příslušné kategorie nebo podkategorie.

Prohledávají se všechny relevantní hodnoty, například v sekci "Pracoviště" se prohledávají i texty příslušných přístrojů a služeb.
Počet služeb : 10    Zobrazeno : 1-10
Služba Pracoviště
Kvalitativní a kvantitativní charakterizace organických látek a směsí pomocí vybraných fyzikálně-chemických metod Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Měření elektrochemických vlastností UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření IR spekter UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření magnetických vlastností UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření Ramanových spekter UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Měření susceptibility UPOL - PřF - Laboratoř syntézy a strukturní analýzy
Monochromatické scanování gelů s barevnými separovanými jednotkami - proteiny NA UPOL - PřF - Katedra biofyziky
Syntéza izolace a identifikace organických sloučenin UPOL - PřF - Katedra organické chemie
Vývoj biospecifické látky pro chemickou biologii růstově regulačních látek Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Vývoj metody pro stanovení stability účinné látky v kosmetickém přípravku při určité teplotě a pH Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum