Výpočetní server UP

Numerické simulace > Větší výpočetní výkon > Nové možnosti pro vývoj prototypu

Provozujeme  výkonný výpočetní server SGI UV2000 se 128 jádry a 1 TB RAM.

Jedná se o unikátní řešení, které umožňuje využít ojedinělého výkonu pro Vaše výpočty.

vypocetniserver2
FEM simulace
  • Potřebujete provádět konečnoprvkové simulace?
  • Potřebujete využít tyto možnosti pro vývoj prototypu?
  • Potřebujete více výpočetního výkonu?
Nabízíme také asistenci s vytvořením výpočetního modelu, sítí i celých výpočtů.
Na stroji je nainstalován FEM software ANSYS ve verzi Multiphysics, světově nejrozšířenější SW pro numerické modelování fyzikálních procesů (proudění, pevnostní a únavové výpočty, …). Po domluvě je možné spouštět i vlastní software.

MÁM ZÁJEM

Pole označená * jsou povinná!
Proč výpočty pomocí FEM?
FEM – metoda konečných prvků (Finite Element Method), je v současné době jedinou exaktní metodou, která umožňuje již ve fázi návrhu výrobku zjistit stav a vlastnosti analyzované součásti, skupiny nebo celku v podmínkách zatížení, pro které byly projektovány. Na základě zjištěných výsledků, například stavu deformace a napjatosti (tepla, akustického tlaku a podobně), je možné stanovit, nakolik jsou využity mechanické vlastnosti materiálu. Pokud se výpočtem zjistí, že je součást předimenzovaná, nebo naopak nevyhovuje požadavkům, může být výpočet rozšířen o optimalizační analýzu. Na základě výsledků z FEM výpočtů je pak možné následně provádět hodnocení  životnosti, případně pravděpodobnostní analýzu.

Nabízíme pomoc se sestavením výpočetního modelu, vytvoření výpočetní sítě (v programech ANSYS Meshing a ICEM), spuštěním výpočtů a zpracováním a vyhodnocením dat.

Zároveň je možné provádět Multiphysics výpočty, tj. kombinovat různé fyzikální modely (např. FSI = Fluid Structure Interaction).
Pronájem výpočetního času
Po domluvě je možnost pronájmu výpočetního času na stroji SGI UV 2000. Konfigurace zahrnuje 2x (8 x Intel E5-4627v2 CPU (8 jader, 3.3 GHz)) a 1 TB RAM, běžící na Linuxu. Pronájem zahrnuje vytvoření uživatelského účtu s možností spouštět úlohy, využívat datové úložiště a přenosovou kapacitu (pro nahrání dat). V případě potřeby také instalaci a konfiguraci potřebného SW vybavení a provedení základních benchmarků pro lepší představu o potřebném výpočetním času. Podmínkou je v takovém případě dodání vlastních licencí.

Rádi Vás navštívíme u Vás v podniku. Seznámíme Vás s problematikou a navrhneme optimální řešení.

jurecka

Mgr. Roman Jurečka

ŘEDITEL
telefon: +420 585 631 400
roman.jurecka@vtpup.cz