Přihlaste se do nové výzvy na podporu projektů s komerčním uplatněním

Podpora vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. To je hlavní smysl nové výzvy Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku UP. Zájemci v ní mohou požádat až o 2,5 milionu korun. Přihlášky je možné posílat do 20. srpna.

„Projekty Proof-of-Concept (PoC) dávají akademikům příležitost dostat vědecké výsledky do reálné praxe. Nabízíme jim jak finanční podporu, individuální plán komercializace, tak i konzultace odborníků na transfer technologií,“ uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií Vědeckotechnického parku UP. „Pro zájemce organizujeme 31. července seminář, kde se dozví vše potřebné. Přihlaste se do výzvy a získejte zkušenost s technologickým transferem,“ dodává.
V kontinuální výzvě mohou být podpořeny všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřeny na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany, případně licence komerčnímu subjektu.
Žadatelé mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia, kteří budou po celou dobu řešení projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s Univerzitou Palackého. Předpokládané zahájení řešení vítězných projektů je od října 2018.
Více informací o výzvě, projektech PoC, registrace na seminář, naleznete ZDE.