Přihlaste se do nové výzvy Proof-of-Concept

Podpora vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. To je hlavní smysl nové výzvy Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku UP. Zájemci v ní mohou požádat až o 1 milion korun. Přihlášky je možné posílat do 21. května.

„Projekty PoC jsou pro akademiky příležitostí jak dostat vědecké výsledky do reálné praxe. Kromě finanční podpory, individuálního plánu komercializace a konzultace odborníků na transfer technologií získají zájemci prostor dělat to, co je ve vědě baví a zajímá. Přihlaste se do výzvy a získejte zkušenost s technologickým transferem,“ uvádí Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií Vědeckotechnického parku UP. „Pro zájemce organizujeme 24. dubna seminář, kde se dozví vše potřebné,“ dodal.

V kontinuální výzvě mohou být podpořeny všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřeny na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany, případně licence komerčnímu subjektu.

Žadatelé mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s Univerzitou Palackého. Předpokládané zahájení řešení vítězných projektů je od 1. září 2018.

Více informací o výzvě, projektech PoC, včetně registrace na seminář, naleznete ZDE.