Transfer technologií

Co nabízíme vědeckým pracovníkům Univerzity Palackého?

Proof-of-Concept projekty

Projekty zaměřené na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění.
Chci vědět víc

Ochrana duševního vlastnictví

Průmyslově právní ochrana vědeckého nápadu. Evidence patentového portfolia.
Chci vědět víc

Zakázky pro Tvojí laboratoř

Najdeme Ti partnery z praxe. Projektová podpora. Inovační vouchery.
Chci vědět víc

Prostory pro přechodné týmy

Pronájem laboratoře, polovýrobního provozu či kanceláře pro Tvůj vědecký tým.
Chci vědět víc

Proof-of-Concept projekty

Má Tvůj vědecký výsledek na to, aby se uplatnil v praxi? Zkus to!
Harmonogram PoC

V současné době je vyhlášená kontinuální výzva. To znamená, že můžete podat přihlášku kdykoliv během roku a Rada pro komercializaci ji zhodnotí na svém následujícím pravidelném jednání, které probíhá jednou kvartálně.

Co musíte udělat?
  • vyplnit přihlášku projektu PoC a odeslat ji v Excelu na vtp@upol.cz s předmětem "PoC-2020- jméno a příjmení hlavního žadatele"
  • doručit přihlášku v písemné podobě na adresu VTP UP (Šlechtitelů 813/21, 783 71 Olomouc) v zalepené obálce s nadpisem "PoC-2021- jméno a příjmení hlavního žadatele"
Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu. Žádosti zpracovávají zaměstnanci Vědeckotechnického parku UP a následně je předávají Radě pro komercializaci.
UPrint 3D UniTrap - speciální separátor magnetických částic v celé řadě komerčních zkumavek
Aquachip AquaChip - rychlý a efektivní tester pro kontrolu kvality vody
Cytotrap Cytotrap - efektivnější cytocentrifugace
Touchmaps TouchMaps - reálné 3D tyflomapy

Co získám, když se přihlásím?

●   Základní tržní a patentovou rešerši.
●   Doporučení k dalšímu komerčnímu rozvoji mého nápadu.
●   Zpětnou vazbu a hodnocení Rady pro komercializaci Univerzity Palackého.

Co mi projekt PoC přinese?

  • Šanci dostat můj nápad do praxe.
  • Prostor dělat to, co mě ve vědě baví a zajímá.
  • Zkušenost s technologickým transferem.

Co dostanu, když mě Rada pro komercializaci vybere?

●   Až 1 milion korun na materiál, cestovné, služby a mzdy.
●   Individuální plán komercializace a odborné konzultace.

Dokumenty ke stažení

Máte nějaké dotazy?

Kontaktujte nás
kubecka

Dr. Ing. Petr Kubečka

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
telefon: +420 585 631 449
mobil: +420 734 265 043
petr.kubecka@upol.cz
suchomel

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
telefon: +420 585 631 438
mobil: +420 739 329 981
petr.suchomel@upol.cz

Ochrana duševního vlastnictví

Pomůžeme Ti s ochranou Tvého vědeckého nápadu.

Evidujeme přes 542 předmětů duševního vlastnictví UP

V evidenci vedeme 122 platných patentů a 66 užitných vzorů.

Proškolili jsme 140 zájemců z UP v ochraně duševního vlastnictví

Potřebuješ chránit, co jsi vymyslel?
Chceš podávat patent, užitný vzor, ochrannou známku či chránit design?
Máš autorské dílo a nevíš co s ním?
Chceš licencovat, nebo prodat řešení?
Nevíš, jak dál s Tvým řešením?
Chceš oznámit zaměstnavateli vytvoření duševního vlastnictví?
Provedeme Tě postupem příslušné směrnice.
Poskytneme potřebné dokumenty.
Zpracujeme pro Tebe rozhodnutí rektora k Tvému duševnímu vlastnictví.
Pokud chceš, budeme hlídat lhůty a komunikaci s Úřadem průmyslového vlastnictví.
Chceš se dozvědět víc?
Vědeckotechnický park UP Tě v oblasti komercializace proškolí.
Přihlásit se můžeš na tomto odkaze:

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ

Dokumenty ke stažení

Kontaktuj nás

suchomel

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
telefon: +420 585 631 438
mobil: +420 739 329 981
petr.suchomel@upol.cz

Zakázky pro Tvoji laboratoř

Najdeme Ti partnery z praxe
Spolupráce univerzity s komerční sférou probíhá nejčastěji prostřednictvím zakázkového výzkumu. Ten může být finančně podpořen z veřejných rozpočtů prostřednictvím tzv. Inovačních Voucherů, nebo Partnerství znalostního transferu. Jedná se o finanční nástroj podporující spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi a vysokými školami. Pro tento účel se spoluprací rozumí nákup specifických služeb dodávaných konkrétní vysokou školou podnikatelskému subjektu, napomáhající zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatele.

Spolupracovali jsme

Trystom
Infuzní dávkovač TRYSTOM M269, hodnota zakázky 194 753 Kč bez DPH, získaná dotace 146 065 Kč, náklady pro firmu 48 688 Kč
TRYSTOM
Fagrom
Vývoj účinné látky s antioxidačním účinkem pro kosmetické účely, hodnota zakázky 199 197 Kč bez DPH, získaná dotace 149 398 Kč, náklady pro firmu 49 799 Kč
FAGRON
HOPIPOPI
Zvýšení odolnosti obalů na bázi papíru
hodnota zakázky 199 000 Kč bez DPH, získaná dotace 149 250Kč, náklady pro firmu 49 750 Kč
HOPI POPI
SIGMA
Aplikace nanočástic na technické úpravy, hodnota zakázky 190 000 Kč bez DPH, získaná dotace 142 500 Kč, náklady pro firmu 47 500 Kč
SIGMA

Máš zájem o Inovační Voucher nebo Partnerství znalostního transferu?

suchomel

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
telefon: +420 585 631 438
mobil: +420 739 329 981
petr.suchomel@upol.cz

Prostory pro přechodné týmy

Potřebuješ nový prostor pro svou práci?
Coworking VTPUP_small
Poloprovoz
Školící místnost

Vyber si lokalitu

dosedelova 2

Ing. Marcela Dosedělová

PRONÁJMY PROSTOR
telefon: +420 585 631 428
marcela.dosedelova@upol.cz