Proběhl 6. workshop transferu na Vědeckotechnickém parku UP

Ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého (VTP UP) ve dnech 2.-3.7.2020 proběhl 6. ročník workshopu, který se zabýval transferem technologií. Zúčastnili se ho zástupci transferových pracovišť a příznivci transferu z celé České republiky. Tématem letošního setkání bylo, jak jeho název napovídá, Současné trendy na pracovištích center transferu technologií, transfer v podmínkách nouzového stavu a v následujícím období.

Na workshop, který byl realizován pod záštitou spolku TRANSFERA.CZ, se sjelo téměř padesát účastníků. Probíhal formou panelových diskusí, kdy bylo vytvořeno pět pracovních skupin, které postupně probíraly aktuální otázky podle jejich zaměření. Postupně se diskutovalo o jednotlivých tématech, jako je proof-of-concept (například strategie a způsob řízení projektů na jednotlivých institucích, frekvence výzev), PR a marketingová strategie, právo (například problematika spin-off společností na univerzitách), projekty a databáze nabídek. Nejen členové pracovních skupin, ale i ostatní účastníci si navzájem v jednotlivých tématech vyměňovali své zkušenosti ze svých pracovišť.
Hojně diskutovaným tématem byl přístup k výstupům vědy a výzkumu a přístup vědců k transferu. Na jednotlivých pracovištích k této problematice přistupují různými způsoby. Někdo využívá systém skautů na fakultách (například Univerzita Palackého), jiné instituce od tohoto systému upustily.
Program byl velmi intenzivní a plný zajímavých informací nejen pro nováčky, ale také pro ostřílené matadory transferu. Diskuze v jednotlivých blocích byly velmi pestré,“ uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií na VTP UP a hlavní organizátor setkání.
Společnost TRANSFERA.CZ, která zaštítila celou akci, hájí zájmy členů komunity v oblasti transferu technologií, nabízí konzultace a poradenství v oblasti transferu, duševního vlastnictví, uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, v oblasti spolupráce evropské i mezinárodní.
Všichni účastníci se po ukončení programu prvního dne přesunuli na program v rámci 13. narozenin VTP UP, který se konal ve stejném areálu.