První projekty Proof-of-Concept začínají – Rada pro komercializaci UPOL schválila první PoC projekty GAMA2

Rada pro komercializaci Univerzity Palackého v Olmouci (RK) schválila k řešení první dva dílčí projekty Proof-of-Concept (PoC) z nového programu TAČR GAMA2, které se začnou řešit od 1. ledna 2020. Prvním z nich je projekt pro testování automatické kultivace rostlin, který má pomáhat s vývojem nových odrůd rostlin vč. sběru dat během jejich růstu. Cílem druhého projektu je vyvinout aplikaci, který pomůže vybrat uživateli ten správný druh sportu na základě jeho anatomických a fyzických předpokladů. 

Dne 13. prosince 2019 ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) zasedala Rada pro komercializaci UP na svém již 28. zasedání. RK nejdříve přivítala nově nastupujícího člena Mgr. Martina Šmajsera z České spořitelny, a.s., který v RK bude za finanční sféru. Nahradí tak odcházejícího člena Ing. Pavla Fešara, který z Rady odchází z důvodu změny jeho pracovních aktivit. Rada mu tímto chce poděkovat za přínosnou spolupráci a popřát mu v jeho dalším profesním životě hodně úspěchů a spokojenosti.
V dalším bodě svého jednání RK schválila k řešení za finanční podpory TAČR dva projekty v rámci programu GAMA2. V prvním projektu řešitel Mgr. Pavel Mazura, Ph.D., z Centra Regionu Hana (CRH, http://cr-hana.eu/) na Přírodovědecké fakultě UPOL, vytvoří automatickou a digitalizovanou linku na kultivaci rostlin, která bude zároveň vyhodnocovat nasbíraná obrazová data. Linka bude testována na CRH, které je národním koordinátorem pro rostlinnou fenotypizaci, tedy sledování vlivu prostředí na vlastnosti rostlin.
Druhý řešitel Mgr. David Prycl z Aplikačního centra BALUO (https://www.acbaluo.cz/) v rámci projektu vyvine aplikaci, která bude sbírat a vyhodnocovat data pro určení aktuálního vývoje a výkonnosti u dětí a mládeže, ale nejen jich, a na základě získávaných výsledků z měření anatomie a fyzických testů jednotlivce pomůže vybrat konkrétní druh vhodného sportu a stanovit tréninkový plán jednotlivce.
Tyto dva projekty tak doplní 28 PoC projektů z dřívějšího projektu TAČR GAMA1 (TG01010080) jehož řešení bylo úspěšně ukončeno 31. srpna 2019. Některé výstupu z tohoto projektu, které jsou nabízené komerčním partnerům, jsou dostupné na následujícím webu: http://transfer.vtpup.cz/technologie/“, uvedl Dr. Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií na VTP UP a dodal: „V programu GAMA2 zůstává pro rok 2020 ještě 2,8 mil Kč určených na další dílčí PoC projekty. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, který projekt TAČR GAMA2 (TP01010015) na Univerzitě Palackého v Olomouci spravuje, proto připravuje speciální výzvu PoC projektů určenou pro studenty doktorandského studia a jejich školitele. Bližší informace budou zveřejněny v následujících dnech na webu www.vtpup.cz.“
Zájemci z řad zaměstnanců, ale i studentů Ph.D. studia se ovšem mohou se svými nápady na projekty PoC, které mají vysoký komerční potenciál hlásit již nyní, a to v rámci kontinuální výzvy PoC projektů na UPOL. Současné kolo bylo zahájeno 16. prosince 2019 a přihlášku lze podat až do 23. února 2020. Poté budou přihlášky nových dílčích PoC projektů hodnoceny a předloženy Radě pro komercializaci, a to na jejím dalším zasedání 20. března 2020. Řešení podpořených projektů bude zahájeno od 1. dubna 2020.
Celkový harmonogram 2. kola výzvy PoC projektů je následující:
16.12.2019          Vyhlášení příjmů přihlášek PoC projektů v rámci 2. kola kontinuální výzvy
29.1.2020            Seminář pro žadatele
23.2.2020            Odevzdání přihlášek dílčích projektů
od 24.2.2020      Hodnocení odevzdaných přihlášek
13.3.2020            Předložení přihlášek Radě pro komercializaci
20.3.2020            Zasedání Rady pro komercializaci a výběr projektů k podpoření
21.3.2020            Schvalování vybraných projektů rektorem UPOL
25.3.2020            Zaslání schválených projektů na finální schválení TAČR
1.4.2020               Zahájení řešení dílčích PoC projektů
Pokud by další zájemci o PoC projekty březnový termín nestihli, je možné přihlášku projektu podat na VTP UP kdykoliv v průběhu roku a projekt bude zařazen na projednávání před RK v nejbližším možném termínu zasedání Rady. Přičemž předpokládané zasedání RK se v roce 2020 je v těchto termínech: 20. března 2020, 19. čevna 2020, 18. září 2020 a 11. prosince 2020.
Další informace o projektech PoC na UPOL jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id