Školení komercializace pro PhD studenty a zaměstnance UP

Vědeckotechnický park UP opět realizuje pravidelné školení v oblasti komercializace, které je určené pro PhD studenty, stávající a především nové zaměstnance VaV na UP. Aktuální termín školení je nyní 18.3.2020 a přihlásit se lze na stránkách VTP UP.

„Zájemce se dozví jak ochránit svůj výsledek práce proti zneužití, jak postupovat v souladu s předpisy UPOL a zákony ČR, jak získat peníze na další rozvoj své práce nebo jak převést výsledek výzkumu a vývoje do praxe,“ uvedl Filip Auinger, lektor kurzu. „Účastník bude také proveden procesem komercializace a jeho možnostmi.  Školení bude probíhat dvakrát ročně, vždy v říjnu a únoru na Vědeckotechnickém parku UP. V případě většího zájmu lze kurz uspořádat i v jiném termínu či na jiné fakultě UP,“ dodal.
Nastavením pravidelného školení UP reaguje na potřebu zajištění znalostí zaměstnanců a PhD studentů UP, kteří pracují na vědeckovýzkumných úkolech, o ochraně duševního vlastnictví a komercializace výsledků VaV. Cílem školení je seznámit výzkumné pracovníky a PhD studenty s legislativou a existujícími předpisy na UP v oblasti komercializace tak, aby bylo zajištěno dodržování předpisů zaměstnavatele a nebyl ohrožován potenciál výsledků VaV. Nedodržování předpisů a norem, oprávněného zájmu zaměstnavatele ve vztahu k průmyslovému vlastnictví, povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k UP, porušování práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob, nedodržování povinnosti při zveřejňování výsledků výzkumu a vývoje, ohrožení potenciálního zájmu zaměstnavatele na právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví – to vše může mít finanční důsledky.
Předmětem ochrany jsou veškeré předměty průmyslového vlastnictví, jejichž definice a způsoby ochrany jsou stanoveny ve směrnici rektora a jsou to zejména vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a know-how. Komercializace výsledků zahrnuje všechny procesy od identifikace znalostí, vhodných pro komercializaci, zakládání a řízení projektů Proof of Concept (PoC), jednání s vhodnými partnery, uzavírání licenčních smluv, zakládání spin-off společností apod..
Správu duševního vlastnictví a vlastního know-how zajišťuje univerzita, akademičtí pracovníci budou seznámeni se základy ochrany a komerčního využití výsledků vědy a výzkumu a budou mít k dispozici odborné konzultační služby v této oblasti. Konzultace a školení zajišťuje Vědeckotechnický park UP.
Platnost školení je pro zaměstnance bez omezení, platnost školení pro studenty je po dobu jejich postgraduálního studia a je zdarma.